20220223 - Dikke van Dale

Dikke Van Dale: rechtzetten = rectificeren

Strijders, zoals we jullie gisteren hebben laten weten, heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op haar site een rectificatie geplaatst over de tekst die ze in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 (DTN 52) hadden geschreven en waaruit een aantal (linkse) journalisten en media en een aantal (schreeuwerige en aandacht zieke) Tweede Kamerleden uit op meenden te kunnen maken dat FDF een extremistische organisatie was.

Het blad Boerderij vroeg gisteren een reactie van NCTV. Een woordvoerder van de nationale terrorismebestrijder stelt volgens Boerderij, dat er wat hen betreft geen sprake is van een rectificatie, maar van een toelichting, waarin het NCTV nog eens uitlegt wat er in het dreigingsbeeld staat over FDF.: “NCTV heeft FDF nooit een extremistische organisatie genoemd,” aldus de woordvoerder. NCTV hoopt met de toelichting ‘elk misverstand hieromtrent’ weg te nemen.”

De zure reactie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) na de schikking tussen Farmers Defence Force en de Staat is: Het was allemaal een misverstand en daarom moet de verbetering van het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 niet worden gezien als een rectificatie, maar als een ‘verduidelijking’.

De werkelijkheid is anders. De NCTV had iets recht te zetten ( = rectificeren) en heeft dat terecht gedaan. Farmers Defence Force kan niet in verband worden gebracht met de in het rapport genoemde strafbare feiten en de NCTV heeft dat nu onderkend.

De reactie van de kant van NCTV in Boerderij is natuurlijk niet verwonderlijk: het is nogal wat wanneer een clubje boeren met hun jonge juridisch adviseur, de Staat en landsadvocaat Pels Rijcken, een lesje in zorgvuldigheid leert!

Ruimhartig heeft FDF besloten dat een schikking door middel van de geplaatste rectificatie, voor ons belangrijker is dan de in eerste instantie door FDF geëiste pingels: het imago van onze leden staat voor ons altijd voorop en met deze rectificatie is de imago-schade door de woordkeuze van NCTV in haar DTN 52, hersteld!

De Staat verspreidde eerder al nepnieuws over FDF (Opsporing Verzocht), waarvoor de Staat door de rechtbank in het ongelijk werd gesteld én een forse boete moest betalen. De Staat had er daardoor deze keer alle belang bij om deze zaak te winnen.

Echter, doordat aantoonbaar, (linkse) media en (schreeuwerige en aandacht zieke) Tweede Kamerleden het DTN 52 gebruikten om FDF te criminaliseren (hetgeen nu gezien kan worden als een onrechtmatige daad), besloot de Staat gedurende de procedure, te schikken.

Kennelijk was de oorspronkelijke tekst niet alleen volgens FDF, maar ook volgens de NCTV ten onrechte zo geformuleerd dat ‘ie voor FDF nadelig kon zijn. Dat heeft de NCTV nu rechtgezet. Rechtzetten is rectificeren, staat in de ‘Dikke Van Dale’. Met het bericht van de NCTV is iets rechtgezet, dus gerectificeerd.

FDF is met deze rectificatie tevreden!

Rectificatie op de site van NCTV:

“De NCTV is door de organisatie ‘Farmers Defence Force’ (hierna: FDF) erop gewezen dat sommigen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 zouden lezen dat FDF door de NCTV zou worden gezien als een extremistische organisatie. Dat berust op een misverstand. FDF staat in het DTN52 omschreven als een activistische organisatie.

Evenmin moet in de passage over FDF een verband worden gelezen tussen FDF en het inrijden van de deur van het provinciehuis van Groningen of de passage over het bekogelen van motoragenten. Dat staat er niet, en de tekst in DTN52 is in elk geval niet zo bedoeld. De NCTV hoopt hiermee elk misverstand hieromtrent te hebben weggenomen”.

Bestuur FDF
23 februari 2022

Tags: geen tags