20210127 - vrouwe Justitia

FDF veegt motie trekkerverbod juridisch van tafel

Ondemocratisch. Steeds vaker moeten we parlementsleden krachtig op de vingers tikken omdat ze de democratische rechten van de Nederlandse burgers met voeten treden.

Esther Ouwehand van de PvdD, is er zo één met een dubbele (of geen) moraal: zij moedigt als gastspreker tijdens lezingen van Animal Rights, mensen aan om stalinbraken te plegen en de wet te overtreden omdat zíj dat in het algemeen belang vindt, terwijl zij de volgende dag in een debat over dieren in de veehouderij, boeren ervan beschuldigt zich niet te houden aan de wet. Je zou van minder de stuipen op het lijf krijgen.

Motie trekkerverbod

Esther Ouwehand probeert dinsdag 22 maart, via een motie, een landelijk verbod af te dwingen op het gebruik van trekkers tijdens demonstraties:  “overwegende dat trekkers bij demonstraties onveilige situaties veroorzaken, de handhaving ernstig bemoeilijken en gebruikt worden om te dreigen en intimideren; constaterende dat de politie heeft aangegeven dat een trekkerverbod de handhaving kan helpen; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke manier het gebruik van trekkers bij demonstraties landelijk kan worden verboden, en gaat over tot de orde van de dag”, luidt haar motie.  Hypocriete Esther, die woorden gebruikt als ‘dreigen’, ‘intimideren’, ‘handhaving’ en ‘onveilige situaties’, om anderen te karakteriseren, terwijl niemand minder dan zijzelf het bedreigen en intimideren van boeren goedkeurt en toejuicht zelfs. Dan deug je simpelweg niet.

Vreedzaam

De demonstraties met trekkers van FDF, waren allemaal vreedzaam en vielen allemaal binnen de grenzen van het demonstratierecht, terwijl Esther regelmatig oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid en het overtreden van de wet.

Een landelijk trekker verbod tijdens demonstraties opleggen, is niet verenigbaar met het demonstratierecht. Het Europese Hof heeft meerdere uitspraken gedaan die dat onderbouwen.

Juridische beoordeling aan alle Tweede Kamerleden

FDF heeft daarom aan alle Tweede Kamerleden een beoordeling van ons juridisch team  gestuurd, over de ondemocratische motie van Ouwehand.

In die brief hebben we de Kamerleden ook gevraagd om het onrechtmatige voorstel van Jan Paternotte (D66) – om demonstraties bij de woningen van bewindspersonen in het algeheel te verbieden – af te wijzen. Ook dit voorstel past niet binnen het demonstratierecht, aldus uitspraken van het Europese Hof. Lees hier de brief die FDF Team Juridisch opstelde.

Polariseren

Het is slecht gesteld met ons parlement wanneer onrechtmatige moties en wetsvoorstellen worden gedaan. Wanneer Kamerleden aanzetten tot haat en polariseren, waaronder Ouwehand en Paternotte. Dat pást niet in onze rechtstaat! Het zelfreinigend vermogen van ons parlement lijkt weg.

Kamerleden die onze democratische rechten met voeten treden. Wij houden ze scherp in de gaten. #Stemzeweg!

Het FDF-Bestuur
21 maart 2023

 

Tags: geen tags