donatie-actie-featured-provinciale-staten-2023-campagne

Stem Ze Weg!

Crises. Nederland lijdt.   De Huizen-, Energie-, Oekraïne-,  Koopkracht-, Voedselprijzen-, Stikstof-, Zorg-, Corona-, Asiel-, Gronings Gas-, Klimaatcrisis en de Toeslagenaffaire …. werden allemaal veroorzaakt door één en hetzelfde kwaad... Nederland i ...